Ciężarowe

Skuteczne zarządzanie flotą pojazdów ciężarowych w dużej mierze zależy od kontroli różnych zmiennych. Od tego, czy prowadzący pojazdy przestrzegają przepisów drogowych oraz ustalonych przez pracodawcę procedur, od stylu jazdy kierowców i tego, jak gospodarują paliwem.

System TiMS dedykowany do samochodów ciężarowych umożliwia monitorowanie samochodów poruszających się w kraju i za granicą, znacząco poprawia wydajność pracy oraz obniża wydatki.

Pojazdy
ciężarowe
Najważniejsze funkcjonalności dedykowane
dla samochodów ciężarowych:
 • Rozliczenie jazdy kierowców w oparciu o nowe przepisy
  dotyczące podatku VAT

 • Monitoring gospodarki paliwowej.

 • Całkowity przebieg pojazdów.

 • Karta pracy kierowców.

 • Rozliczenie czasu pracy kierowców w oparciu o logowanie
  do systemu za pośrednictwem kart RFiD/pastylki Dallas.

 • Elektroniczna blokada rozruchu.

 • Alert o przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu:
 • Poprawa bezpieczeństwa jazdy.

 • Optymalizacja czasu pracy pracowników mobilnych.

 • Ekonomizacja ilości przejeżdżanych kilometrów prywatnych.

 • Obniżenie kosztów serwisów i przeglądów technicznych.

 • Zwiększenie dyscypliny wśród pracowników.

Obsługa i szkolenia
 • Oprócz regularnego wsparcia w obsłudze systemu, dla naszych klientów
  prowadzimy szkolenia, dzięki którym mogą efektywnie korzystać z
  oferowanych przez nas rozwiązań.

Przejrzysty i czytelny interfejs
 • Dostęp do platformy On-line oraz wygodna aplikacja mobilna