Kierowco - nie rozpraszaj się podczas jazdy!

Kierowcy, którzy nie koncentrują się w należytym stopniu na jeździe, zagrażają nie tylko sobie, ale także  innym uczestnikom ruchu. Jednym z częstych przewinień jest używanie telefonu komórkowego podczas jazdy.