Zarządzanie flotą:II Forum branży flotowej Fleet Management

II FORUM branży flotowej Fleet Managment

26 czerwca w Warszawie eksperci i praktycy dyskutowali na temat VAT-u we flocie samochodowej firmy: jak bezpiecznie realizować przysługujące firmie odliczenie VAT?

Firmy mogą odliczyć 50 lub 100% VAT naliczonego np. przy zakupie lub leasingu samochodu osobowego oraz wydatkach eksploatacyjnych. Wszyscy, oczywiście, chcieliby móc skorzystać z opcji stuprocentowego odliczenia. Mimo że nie jest to proste i trzeba się liczyć z kontrolą ze strony urzędu skarbowego, a także wysokimi sankcjami karnymi w przypadku niespełnienia wymogów fiskusa - jest to jak najbardziej możliwe i oczywiście bardzo opłacalne z punktu widzenia firmy.

Organizatorem wydarzenia jest miesięcznik „Euroflota” we współpracy z firmą konsultingową Eurocon.

Partnerem głównym była firma T-matic Systems SA, integrator systemów Smart Grid i operator telematyczny, zaś partnerami branżowymi:
Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów,
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR oraz Polska Izba Paliw Płynnych.
W opinii uczestników tematyka poruszana w wydawanym przez PIPP miesięczniku „Paliwa Płynne” pomaga istotnie w kształtowaniu zakupów paliwowych dla flot.

Relacja z wydarzenia  pod adresem:
www.paliwa.pl/news/ii-forum-branzy-flotowej-fleet-managment