Premiera inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii

Inteligentny licznik

Arcus S.A. i T-matic Systems S.A. - pionierzy w dostawach inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii w Polsce - zaprezentowali liczniki, które jeszcze w tym roku będą montowane w polskich domach 

Konsorcjum dostarczy 310 tys. liczników do Energi-Operator S.A. Będzie to pierwsze tak duże wdrożenie liczników w Polsce.

„Cieszymy się, że możemy być w Polsce pionierami w tej dziedzinie. Właściciele polskich mieszkań i domów, w których Energa-Operator wymieni stare liczniki na nowe, otrzymają doskonałe narzędzie, które pomoże im przede wszystkim oszczędzać energię. Ta oszczędność, dzięki dostępowi do konta on-line i śledzeniu zużycia prądu w domu, pozwoli jednocześnie chronić środowisko naturalne i ograniczyć wydatki na prąd, nawet o 9 procent. W zapomnienie odejdą rachunki wystawiane na podstawie prognoz, bo płacić będziemy za rzeczywiste zużycie energii” – podkreśla Michał Czeredys, Prezes Zarządu Grupy Arcus S.A., spółki notowanej na GPW.

Zgodnie z dyrektywami UE, do końca 2020 r. w całej Unii Europejskiej wszyscy operatorzy dystrybuujący energię elektryczną mają obowiązek zainstalować tzw. inteligentne liczniki do zdalnego odczytu energii (ang. smart metering) u co najmniej 80% odbiorców. Liczniki są kluczowymi elementami tzw. inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grid). Nadrzędnym celem całej idei „smart metering’u” jest nie tylko wzmocnienie pozycji konsumenta wobec dostawcy energii, ale także dokonanie milowego kroku w dziedzinie ochrony środowiska i ograniczenia emisji dwutlenku węgla w przyszłości.

„Inteligentne liczniki” mają zachęcić odbiorców do oszczędności energii i własnej produkcji prądu za pomocą przydomowych źródeł energii takich, jak wiatraki, panele słoneczne czy fotowoltaiczne. W Polsce także trwają prace nad wsparciem rządowym w finansowaniu tzw. prosumentów, czyli osób będących jednocześnie producentami i konsumentami prądu w przydomowych małych elektrowniach, a tylko inteligentne liczniki mogą jednocześnie podliczać zużycie i produkcję prądu w gospodarstwie domowym oraz zdalnie przesyłać dane i szybko eliminować awarie” – zaznacza Piotr Pastuszka, Prezes Zarządu T-matic Systems S.A., spółki należącej do Grupy Arcus S.A., lidera rozwiązań smart grid/smart metering w Polsce.

Technologie i zabezpieczenia zastosowane w produkcji inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii, a które zostaną zainstalowane w tym roku w Polsce przez Energę-Operator, gwarantują bezpieczeństwo rejestrowanych przez urządzenia danych.

„Licznik energetyczny to urządzenie pomiarowe, którego szyfrowanie odbywa się podobnie, jak w przypadku kart płatniczych. To oznacza, że dane z licznika są strzeżone tak, jak nasze pieniądze na bankowym koncie, a ochrona danych rejestrowanych przez liczniki prowadzona jest w taki sposób, jak w przypadku danych bankowych, czyli zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych” – zaznacza Rafał Filipek, Dyrektor Biura Inteligentnych Sieci w T-matic Systems S.A., odpowiedzialny za projekt wdrożenia inteligentnych liczników w Enerdze-Operator.

W szyfrowaniu danych rejestrowanych przez liczniki prądu, które dostarczy konsorcjum Arcus i T-matic Systems uczestniczy amerykańska firma Current, światowy pionier i lider w dziedzinie inteligentnej komunikacji oraz zarządzania sieciami elektroenergetycznymi.

„Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zabezpieczeń danych w licznikach energetycznych. Na świecie zainstalowano setki tysięcy urządzeń z naszymi rozwiązaniami. Bezpieczeństwo danych gwarantujemy standardem komunikacji o nazwie PRIME, stworzonym przez nas i z powodzeniem wprowadzonym w kilku krajach, a w tym roku także w Polsce. Dodatkowo otwartość tego systemu, porównywalna z otwartym oprogramowaniem komputerowym stosowanym już powszechnie na świecie w urządzeniach mobilnych, daje możliwość stałego unowocześniania liczników w tym standardzie i dalszego rozszerzania ich możliwości. Dla operatorów energii otwartość PRIME zwiększa także konkurencyjność w doborze dostawców urządzeń” – podkreśla Manu Sharma, współautor standardu komunikacyjnego PRIME stosowanego w inteligentnych licznikach prądu i wiceprezes amerykańskiej firmy Current.

Oprócz firmy Current, partnerem Arcus S.A. i T-matic Systems S.A. w dostawach inteligentnych liczników prądu jest także firma ADD, mołdawski producent urządzeń pomiarowych.

Premiera inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii odbyła się w dniu premiery strony internetowej dedykowanej wyłącznie inteligentnym licznikom, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o tym, co zapewniają inteligentne liczniki do zdalnego odczytu przede wszystkim odbiorcom prądu.

Adres strony: www.zdalnyodczytenergii.pl