Niedoceniane możliwości telematyki w instytucjach finansowych

Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty

Banki nie zdają sobie sprawy, że telematyka jest bardzo dobrym narzędziem do zarządzania ryzykiem.

Zaproszenie instytucji finansowych do redakcyjnej debaty o możliwościach wykorzystania telematyki do obniżenia kosztów działalności nie było łatwe.
Zainteresowanie tematem, który nie stanowi bankowego ani ubezpieczeniowego core businessu, było wręcz symboliczne. Z sześciu gości, którzy potwierdzili chęć uczestniczenia w debacie, ostatecznie nie przybył żaden – tłumaczyli się w ostatniej chwili nagłymi wydarzeniami, które zmusiły ich do zmiany planów. Ponieważ uważamy, że temat jest ważny i warto na niego zwrócić uwagę, postanowiliśmy w nieco mniejszym liczebnie, ale kompetentnym gronie porozmawiać na ten temat.

Uczestnicy debaty:
• Bogdan Kwiatkowski, dyrektor Biura Sprzedaży T-matic Systems SA
• Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiej Izby Teleinformatyki i Telekomunikacji
• Ireneusz Hamarowicz, project manager i product manager T-matic Systems SA
• Wojciech Piotrkowicz z Mazowieckiego Klastra ICT
Moderator debaty:
• Lech Piesik