Już 10 i 11 grudnia konferencja pt.: „Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty".

Konferencja „Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty”

Eksperci o niekwestionowanym autorytecie w obszarze rynku energii elektrycznej w Polsce, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, instytucji i podmiotów, związanych z kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań Smart Grid, opomiarowania i teleinformatyki na rynku energii wystąpią 10 i 11 grudnia 2013 roku w Warszawie  podczas konferencji „Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty”. T-matic Systems S.A., spółka należąca do giełdowej Grupy Arcus, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu telematyki i inteligentnych sieci została złotym sponsorem konferencji.

„Widzimy dużą potrzebę dyskusji na temat przyszłości rozwiązań inteligentnych sieci i inteligentnego opomiarowania w Polsce. Naszym zdaniem to bardzo ważne, by regulatorzy, uczestnicy rynku energii i podmioty odpowiedzialne za projektowanie i wdrażanie systemów Smart Grid mogli wspólnie budować przyszłość rynku energii w Polsce. Najbliższa konferencja będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i wiedzy ekspertów” – powiedział Piotr Pastuszka, Prezes Zarządu T-matic Systems

Podczas konferencji zostanie m.in. zaprezentowane stanowisko Prezesa URE w sprawie ram interoperacyjności i wymienności elementów sieci Smart Grid.  Stanowi ono spójny fundament dla budowania obrazu energetyki przyszłości – już teraz definiuje minimalny akceptowalny próg SLA (Service Level Agreement) dla wdrażanej infrastruktury, czyli istotnie ogranicza dowolność w przyjmowaniu rozwiązań wzajemnie niekompatybilnych.

„T-Matic Systems może pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie wdrożeń inteligentnych rozwiązań IT w energetyce. Jesteśmy dostawcami liczników zdalnego odczytu energii w największym projekcie w Polsce – realizowanym dla Energi Operator. Odpowiadamy nie tylko za dostawę liczników, ale także za ich konfigurację, skomunikowanie oraz uruchomienie. Chciałbym podkreślić, że wyniki pierwszego etapu budowy systemu inteligentnego opomiarowania wskazują, że skuteczność odczytów danych z naszych liczników wynosi aż 99 procent i przekroczyła zakładane szacunki. Jako partnerzy jednego z najważniejszych wydarzeń na rynku energii w Polsce, bardzo chętnie podzielimy się naszym pionierskim doświadczeniem i wiedzą w tym obszarze” – powiedział Piotr Pastuszka.

Gośćmi  honorowymi konferencji  będą: Marek Woszczyk - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, Tomasz Dąbrowski - Dyrektor Departamentu Energetyki z Ministerstwa Gospodarki, Henryk Majchrzak – Prezes PSE S.A., Robert Stelmaszczyk – Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

„Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty" to kolejna konferencja, której głównym partnerem jest T-matic Systems. W listopadzie Arcus i T-matic Systems byli głównymi partnerami największej w Polsce konferencji nt. systemów informatycznych w energetyce SIwE’13. To spotkanie, z udziałem przedstawicieli rządu, firm energetycznych oraz najlepszych specjalistów we wdrażaniu systemów IT w Polsce, zostało zdominowane przez Smart Grid i tematy związane z uwarunkowaniami formalno-prawnymi wszystkich wdrożeń w tym zakresie. Prezentowane były dotychczasowe projekty inteligentnych sieci w Polsce oraz dostępne rozwiązania i systemy wspierające funkcjonowanie Smart Grid.

„Mając największe na polskim rynku doświadczenie we wdrażaniu liczników do zdalnego odczytu energii, nasi eksperci mogli podczas SIwE podzielić się praktyczną wiedzą na temat skutecznych wdrożeń z innych rynków. Przewagą T-matic Systems jest właśnie doświadczenie dotyczące wielu stosowanych technologii, w tym protokołów komunikacyjnych. To dzięki niemu, jako integrator współpracujący z wieloma producentami, możemy zaproponować rozwiązania  dopasowane do poszczególnych modeli działalności OSD, ich potrzeb i możliwości” – dodał Piotr Pastuszka.   

T-matic Systems jest pionierem w dostawach i integracji inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii w Polsce. Firma dostarczyła już do Energi-Operator S.A. ponad 350 tys. liczników w ramach pierwszego wdrożenia liczników w Polsce na tak dużą skalę.

Więcej o grudniowej konferencji „Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty" na stronie internetowej wydarzenia: http://wdrazanie-smart-grid.emca.pl/

***

O GRUPIE ARCUS

Grupa ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce.

ARCUS SA i spółka zależna T-matic Systems SA dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi
i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym.

Kontakt dla mediów:

Michał Gembal

Dyrektor Marketingu ARCUS S.A.

tel. (22) 53 60 900

e-mail: m.gembal@arcus.pl