Jak monitoring floty wpływa na stawki ubezpieczeń

Tims Ubezpieczenia

Telematyka w ubezpieczeniach

 

Telematyka w ubezpieczeniach występuje pod różnymi nazwami - ubezpieczeniowa czarna skrzynka, pay as you drive, smartbox GPS lub UBI (Usage Based Insurance). Jest to nowy rodzaj ubezpieczenia pojazdu, które w zależności od sposobu korzystania z samochodu, może być tańsze niż tradycyjne ubezpieczenie.

Standardowe taryfy ubezpieczeniowe oparte na twardych parametrach lub dużej liczbie pytań o historię pojazdu i kierowcy są zastępowane przez dynamiczne taryfy, opierające się automatycznej ocenie stylu jazdy kierowcy. Skutkiem tego jest zmieniająca się w trakcie trwania, lub w momencie wznowienia polisy, wysokość składki ubezpieczeniowej. Poza wymiarem finansowym stosowanie na masową skalę ubezpieczeń telematycznych poprawia bezpieczeństwo na drogach.

Ubezpieczenia telematyczne to idealne narzędzie do wybrnięcia przez ubezpieczycieli z wojny cenowej, a także sprawdzone narzędzie do zarządzania nierentownym portfelem. Przykładem mogą być młodzi kierowcy. Ubezpieczyciele wszystkich młodych kierowców traktują w takim sam sposób – jeżeli nie osiągnąłeś jeszcze x lat, niesiesz za sobą duże ryzyko ubezpieczeniowe. W rzeczywistości takie podejście jest krzywdzące, w rzeczywistości bowiem tylko niewielka liczba kierowców ma poważne (i tym samym bardzo drogie) wypadki. Niestety pozostali kierowcy muszą płacić za nich.

Ubezpieczenia telematyczne zmieniają ten stan rzeczy poprzez wprowadzanie dynamicznych taryf składek oraz oferując składki obliczone "per użytkownik" pojazdu w kontekście rzeczywistego stylu jazdy. W praktyce najczęściej wykorzystywanymi danymi do przeprowadzenia oceny stylu jazdy kierowcy są:

  • przebieg
  • pora dnia (dzień/noc, czas spędzony za kierownicą w ujęciu dobowym itp.)
  • gwałtowność hamowań
  • gwałtowność przyśpieszeń
  • prędkość
  • gwałtowne skręty
  • lokalizacja pojazdu,
  • wyłączenie urządzenia
  • pozostała diagnostyka pojazdu
  • siła uderzenia w razie wypadku / kolizji

Dane te mogą być porównywane z innymi danymi dostępnymi na rynku np. z danymi pogodowymi lub z danymi dot. rodzaju drogi. Co w przypadku szybkiej i bezbłędnej likwidacji szkód ma ogromne znaczenie.

Zebrane dane mogą być wykorzystane przez firmę ubezpieczeniową do oceny stylu jazdy kierowcy. Ubezpieczyciel decyduje, które ww. parametry będą podlegały ocenie. Każdy z tych parametrów ma inną wagę i udział w ocenie stylu jazdy. Informując użytkownika o jego stylu jazdy, a także przełożeniu tego na wzrost lub spadek opłat, wpływamy na zmianę przyzwyczajeń kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Inną korzyścią wynikająca z zastosowania czarnej skrzynki jest poprawa bezpieczeństwa kierowców podczas wypadków.  Gdy takie zdarzenie zostanie zarejestrowane i na miejscu wypadku pojawią się służby ratunkowe, mogą one skorzystać z danych zawartych w czarnej skrzynce. Dane te będą pomocne także podczas procesu likwidacji szkód, bowiem dzięki nim można np. ocenić czy uderzenie o zarejestrowanej sile mogło spowodować zgłoszone przez klienta uszkodzenia. Tym samym pojawia się w rękach ubezpieczyciela dodatkowe narzędzie do walki z wyłudzeniami odszkodowań.

Dodatkową zaletą urządzenia jest usprawnienia obsługi klienta i zwiększenia jego satysfakcji  - np. w sytuacji awarii możemy wykorzystać bezbłędną lokalizację klienta i szybko wezwać holownik.