Automatyczny pomiar natężenia ruchu w Rzeczpospolitej

Logo dziennika Rzeczpospolita

Intelligent Traffic Counter, czyli automatyczny pomiar natężenia ruchu oferowany przez T-matic Systems jest opisany w artykule na stronach internetowych dziennika Rzeczpospolita.

Dotychczas pomiaru natężenia ruchu na drogach wymagał zaangażowania pracowników, co było kosztowne i obarczone dużym ryzykiem błędów. T-matic Systems oferuje rozwiązanie Intelligent Traffic Counter (ITC), które umożliwia automatyczny pomiar natężenia ruchu za pomocą kamer i odpowiedniego oprogramowania taniej i dokładniej.

Jak możemy przeczytać w artykule „Automatyczny pomiar natężenia ruchu jest już dostępny” zarządcy dróg, czyli samorządy i Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, muszą mierzyć poziom ich obciążenia. W oparciu o zebrane przez nich dane podejmowane są decyzje o inwestycjach w remonty i rozbudowę drogowej infrastruktury. Często są to projekty warte setki milionów złotych.

Należąca do giełdowej Grupy Arcus spółka T–matic Systems oferuje rozwiązanie Intelligent Traffic Counter. ITC za pomocą kamer i odpowiedniego oprogramowania automatycznie zlicza przejeżdżające pojazdy i  rozpoznaje ich typ  (osobowe, ciężarowe etc.).

Prezes Zarządu T–matic Systems Piotr Golik wyjaśnia w artykule, że automatyczny pomiar ruchu eliminuje wady ręcznego liczenia i umożliwia dokonywanie analizy otrzymywanych na bieżąco precyzyjnych danych, np. w postaci raportów pokazujących dobowe czy okresowe zmiany natężenia ruchu.

W zależności od potrzeb można zainstalować kamery do automatycznego pomiaru natężenia ruchu na stałe na danym odcinku drogi albo zamówić w T–matic Systems usługę wykonania pomiaru. Kilka zamontowanych kamer można połączyć w jeden duży system, który spełnia funkcję monitoringu rejestrującego ruch, wspierającego służby porządkowe oraz statystyków i planistów.

System ITC może wspierać też osoby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem, które dzięki zebranym danym są w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące organizacji ruchu podczas remontów, imprez masowych, wyjazdów wakacyjnych czy świąt.

Więcej na temat rozwiązania ITC oraz jego nietypowych zastosowań, w pełnej wersji artykułu:

http://www.rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/160929870-Automatyczny-pomiar-natezenia-ruchu-jest-juz-dostepny.html